Výstup na Jehelník

Již mnoho let je první květen památným dnem pro členy i příznivce Tělocvičné jednoty Sokol Holešov. V tento den totiž vzpomínáme na bratra Ladislava Jaroše, který byl v době 2. světové války 18. června 1942 v Kounicových kolejích nacistickou mocí popraven.

Br. Jaroš, tehdejší ředitel holešovského gymnázia, se mimo profesorskou praxi, práci pro Sokol a město samotné stal čelním představitelem sokolského odboje spolu s dalšími 27 členy Sokola v Holešově. Bohužel, všichni byli posléze nacisty vypátráni, uvězněni a krutě mučeni. Kdo nelidské mučení přežil, byl popraven.  Nacisté se snažili těmito skutky vymýtit z povědomí národa oddanost české zemi a hrdé vlastenectví, ale díky Jarošovi a jemu podobným hrdinům se jim to bohudík nepovedlo.

O bratru Jarošovi jsme psali již mnohokrát, ale nesmíme zapomínat ani na ty, kteří spolu s ním pro lepší budoucnost našeho národa položili to nejcennější, své životy. Proto se Sokolové v tyto dny potkávají, aby uctili památku všech, kteří při obraně naší vlasti padli.

Nejinak tomu bylo i letos. 4. května 2019 se sešli Sokolové, holešovský starosta Rudolf Seifert a zástupce SDH Holešov Petr Šidlík, stálí příznivci sokolů, opět na Tesáku. Odtud se ti zdatnější vydali vzhůru na Jehelník, nejoblíbenější to místo Ladislava Jaroše, k pamětní desce položit květiny jako stálou vzpomínku na hrdinské činy nejen br. Jaroše, ale i ostatních členů Sokola. Druhá skupina šla pěšky na Chvalčov, kde byl sraz všech účastníků a skupina třetí odjela autobusem na Hostýn a poté také na Chvalčov. I přes katastrofické předpovědi se počasí náramně vydařilo a připravilo tak všem nádherný den v nefalšované přírodě.

Na tomto místě jsme se však sešli letos naposled. Po vzájemné dohodě města Holešov, Gymnázia Holešov a T. J. Sokol Holešov bylo rozhodnuto, že pamětní deska se z Jehelníku přesune na pozemek gymnázia a stane se tak každodenní připomínkou na hrdinského bratra Ladislava Jaroše.

Hana Georgiánová, výbor T. J. Sokol Holešov