Výbor

Starostka:                                                     Smrčková Irena

 

Jednatelka:                                                  Láníková Jiřina

 

Členové výboru:

Foukal Ignác – náčelník

Gajová Marie – náčelnice

Georgiánová Hana – vzdělavatelka

Holotová Helena – hospodář

Šíchová Libuše – matrikářka

 

Zástupci do Sokolské župy Hanácké:

Smrčková Irena

Foukal Ignác

Gajová Marie

Láníková Jiřina

Georgiánová Hana

 

Člen pověřený kontrolou:

Plachá Zdenka

Dvořáková Jaroslava

 

Zapisovatelka:

Georgiánová Hana

 

Stavební komise:

Dvořáková Jaroslava

Šefránek Miloš

Šíchová Libuše

Plán činnosti

Plán činnosti – TJ Sokol Holešov – 2016

 

I. čtvrtletí Dětské sokolské šibřinky 20. 2. 2016
  Společenský večírek 12. 3. 2016
  Volební valná hromada 17. 3. 2016
  Volejbalový otevřený turnaj – čtyřlístek 19. 3 2016
  Pálení čarodějnic – žactvo 28. 4. 206
  Doškolovací seminář II. třídy – 1. část 16.-17. 4. 2016
                                                       2. část 23.-24. 4. 2016
 
II. čtvrtletí Výstup na Jehelník k památníku Ladislava Jaroše 30. 4. 2016
  Župní přebor ve sportovní gymnastice 7. 5. 2016
  Všestrannost – atletika 15. 6. 2016
                       – turistika 18. 6. 2016
  Den matek – cvičební ukázka pro rodiče 5. 5. 2016
 
III. čtvrtletí Mowe vek III. ročník
  Závěrečná cvičební hodina, táborák 23. 6. 2016
  Prázdninové aktivity – cvičení žen, Tai-či, joga, turistika,

cykloturistika, box, karate, noc sokoloven

Červenec-srpen
 
IV. čtvrtletí Den sokolstva – otevřená hodina
  Mikulášské besídky
  Mikulášský závod SG 12. 12. 2016
  Adventní posezení, ženy a senioři 14. 12. 2016