Aktuality

Výstup na Jehelník

Již mnoho let je první květen památným dnem pro členy i příznivce Tělocvičné jednoty Sokol Holešov. V tento den totiž vzpomínáme na bratra Ladislava Jaroše, který byl v době 2. světové války 18. června 1942 v Kounicových kolejích nacistickou mocí popraven.

Br. Jaroš, tehdejší ředitel holešovského gymnázia, se mimo profesorskou praxi, práci pro Sokol a město samotné stal čelním představitelem sokolského odboje spolu s dalšími 27 členy Sokola v Holešově. Bohužel, všichni byli posléze nacisty vypátráni, uvězněni a krutě mučeni. Kdo nelidské mučení přežil, byl popraven.  Nacisté se snažili těmito skutky vymýtit z povědomí národa oddanost české zemi a hrdé vlastenectví, ale díky Jarošovi a jemu podobným hrdinům se jim to bohudík nepovedlo.

O bratru Jarošovi jsme psali již mnohokrát, ale nesmíme zapomínat ani na ty, kteří spolu s ním pro lepší budoucnost našeho národa položili to nejcennější, své životy. Proto se Sokolové v tyto dny potkávají, aby uctili památku všech, kteří při obraně naší vlasti padli.

Nejinak tomu bylo i letos. 4. května 2019 se sešli Sokolové, holešovský starosta Rudolf Seifert a zástupce SDH Holešov Petr Šidlík, stálí příznivci sokolů, opět na Tesáku. Odtud se ti zdatnější vydali vzhůru na Jehelník, nejoblíbenější to místo Ladislava Jaroše, k pamětní desce položit květiny jako stálou vzpomínku na hrdinské činy nejen br. Jaroše, ale i ostatních členů Sokola. Druhá skupina šla pěšky na Chvalčov, kde byl sraz všech účastníků a skupina třetí odjela autobusem na Hostýn a poté také na Chvalčov. I přes katastrofické předpovědi se počasí náramně vydařilo a připravilo tak všem nádherný den v nefalšované přírodě.

Na tomto místě jsme se však sešli letos naposled. Po vzájemné dohodě města Holešov, Gymnázia Holešov a T. J. Sokol Holešov bylo rozhodnuto, že pamětní deska se z Jehelníku přesune na pozemek gymnázia a stane se tak každodenní připomínkou na hrdinského bratra Ladislava Jaroše.

Hana Georgiánová, výbor T. J. Sokol Holešov

 

 

Cvičíme v novém

 Poprvé po více než šesti měsících se 16. 1. 2019 sešel výbor a vedoucí jednotlivých oddílů T. J. Sokol Holešov na pravidelné schůzce v nově rekonstruované tělocvičně.

Starostka poděkovala všem za vystěhování a znovu nastěhování nářadí a nábytku do tělocvičny, zejména však oddílům boxu, karate a volejbalu, bez jejichž siláků by stěhování bylo mnohem složitější.

Jak jsme už psali minule, byly vyměněna podlaha ve všech prostorách , která teď odpovídá nejmodernějším požadavkům. Byla vyměněna okna, zateplená celá budova a všude vymalováno. Nyní je však nutno dodržovat přísná pravidla, zejména co se týče podlah – vstup pouze v sálové obuvi, nářadí nelze tahat, ale nosit, zkrátka chovat se všeobecně ohleduplně ke zrekonstruovaným prostorám.  Přestože je rekonstrukce uzavřená, nebylo zrekonstruováno vše, co se naplánovalo, protože došlo k nepředpokládaným výdajům, se kterými se nepočítalo, zejména v souvislosti s odpady.

Vzhledem k tomu jsou omezeny některé aktivity pořádané v tělocvičně, např. každoročně pořádaný karneval nebo společenský večer. Ostatní aktivity však zůstávají i nadále a už na první schůzi výboru nás s nimi starostka seznámila. Jako každoročně se budou konat závody ve sportovní gymnastice, na březen je již připraven na 8. března 2019 turnaj ve volejbale „Čtyřlístek“, na který vás už teď zveme, a také se uskuteční i další aktivity v přírodě, jako je např. v květnu Výstup na Jehelník, pálení čarodějnic, atletická klání a spousta dalších. O přesných termínech vás budeme informovat jednak prostřednictví Holešovska, jednak na naší nástěnce na budově Sokolského domu. Na všechny akce vás samozřejmě srdečně zveme.

 Hana Georgiánová, výbor T. J. Sokol Holešov