Poprvé po více než šesti měsících se 16. 1. 2019 sešel výbor a vedoucí jednotlivých oddílů T. J. Sokol Holešov na pravidelné schůzce v nově rekonstruované tělocvičně.

Starostka poděkovala všem za vystěhování a znovu nastěhování nářadí a nábytku do tělocvičny, zejména však oddílům boxu, karate a volejbalu, bez jejichž siláků by stěhování bylo mnohem složitější.

Jak jsme už psali minule, byly vyměněna podlaha ve všech prostorách , která teď odpovídá nejmodernějším požadavkům. Byla vyměněna okna, zateplená celá budova a všude vymalováno. Nyní je však nutno dodržovat přísná pravidla, zejména co se týče podlah – vstup pouze v sálové obuvi, nářadí nelze tahat, ale nosit, zkrátka chovat se všeobecně ohleduplně ke zrekonstruovaným prostorám.  Přestože je rekonstrukce uzavřená, nebylo zrekonstruováno vše, co se naplánovalo, protože došlo k nepředpokládaným výdajům, se kterými se nepočítalo, zejména v souvislosti s odpady.

Vzhledem k tomu jsou omezeny některé aktivity pořádané v tělocvičně, např. každoročně pořádaný karneval nebo společenský večer. Ostatní aktivity však zůstávají i nadále a už na první schůzi výboru nás s nimi starostka seznámila. Jako každoročně se budou konat závody ve sportovní gymnastice, na březen je již připraven na 8. března 2019 turnaj ve volejbale „Čtyřlístek“, na který vás už teď zveme, a také se uskuteční i další aktivity v přírodě, jako je např. v květnu Výstup na Jehelník, pálení čarodějnic, atletická klání a spousta dalších. O přesných termínech vás budeme informovat jednak prostřednictví Holešovska, jednak na naší nástěnce na budově Sokolského domu. Na všechny akce vás samozřejmě srdečně zveme.

 Hana Georgiánová, výbor T. J. Sokol Holešov