MOVE Week je jednou ze stěžejních akcí celoevropské kampaně zaměřené na propagaci sportu a tělesných aktivit pořádané Mezinárodní asociací pro sport a kulturu (ISCA), jejíž je Česká obec sokolská jedním ze zakládajících členů.

Letos probíhá tento celoevropský týden v pohybu od 27. 5. – 2. 6. 2024,  hlavní myšlenkou je přivést co nejvíce lidí k pohybovým aktivitám.

Naše tělocvičná jednota se také zapojila do této akce a sokolovna Holešov bude otevřena pro veřejnost celkem třikrát.

Ve středu 29. 5. 2024 od 16:00 do 18:00 hodin se představí oddíl sportovní gymnastiky. Ve čtvrtek 30. 5. 2024 od 16:00 hodin nás bude čekat cvičení s předškoláky a od 17:000 hodin ukázka cvičební hodiny pro rodiče s dětmi. Na těchto hodinách si pod dohledem našich cvičitelek odzkoušíte cvičební nářadí i kondiční cvičení. Tak přijďte rádi vás uvidíme.

Sokolové Holešov

1

2

3