Dne 4.3. 2024 proběhlo na městském úřadě v Holešově setkání vedení města Holešova a přípravného sletového výboru župy Hanácké. Setkání se za město Holešov účastnili starosta Milan Fritz a místostarostové Václav Hlobil a Pavel Karhan. Za Sokoly byli přítomni starostka župy Hanácké Ivana Zavadilová, náčelník župy Hanácké Kamil Zapletal a starosta T.J. Sokol Holešov Tomáš Ivánek. Cílem setkání byla příprava Oblastního sokolského sletu župy Hanácké v Holešově, který se bude konat na atletickém stadionu Míru v Holešově 9.6.2024. Město Holešov převzalo nad Oblastním sletem záštitu.  Vystoupení cvičenců župy Hanácké v našem regionu, je pro mnohé jedinou možností, užít si tento nevšední zážitek naživo. Začátek sletu bude zahájen slavnostním průvodem městem Holešov a vyvrcholí prezentací skladeb cvičenci na atletickém stadionu.

K poslechu a tanci při volné zábavě bude hrát Hanačka.

Děkujeme městu Holešov za podporu a vstřícnost!

Se sokolským Nazdar, se těšíme na Vaši účast.

1

2

3

4