Cvičení zahajujeme ve středu 8. 9. -16:00

Pravidla oddílu

 • trénink se koná pravidelně v pondělí a středu od 16:00 hodin do 18:00, trenér je přítomen od 15:50
 • účast na tréninku je po přihlášení do oddílu povinná
 • neúčast je nutné omluvit buď osobně, sms zprávou na telefon 777 066 589 nebo emailem: sghol@email.cz
 • součástí tréninku je i účast na závodech pro vybrané závodnice
 • trénink ukončuje trenér, zpravidla v 18:00
 • během tréninku rodiče nemají přístup do tělocvičny
 • jednou za čtvrt roku proběhnou ukázkové hodiny
 • o aktivitách oddílu budete informováni emailem
 • děti se převlékají v šatně, která je během tréninku zamčená
 • o zařazení dítěte do družstva, účasti na závodech a výběru závodů rozhoduje trenér
 • při nedodržování pravidel oddílu a kázně při cvičení bude dítě vyloučeno
 • pomoc rodičů při přípravě a úklidu nářadí velmi uvítáme

 

Pravidla pro děti

 • bez přítomnosti trenéra nevstupují do tělocvičny
 • bez pokynu trenéra nechodí v tělocvičně na nářadí
 • na trénink chodí vždy bez šperků (dlouhé náušnice, řetízky, náramky ….)
 • nosí vhodný cvičební úbor (gymnastický dres, legíny, gymnastické cvičky)
 • mají vždy upravené vlasy, pevně sepnuté
 • do tělocvičny nenosí jídlo, pití ani žvýkačky
 • pití v plastové lahvi si pokládají na stoly před tělocvičnou

 

Pro nové cvičence

 • přijímají se děti ve věku 5 – 8 let
 • nové děti se přijímají jen v měsíci září, tento měsíc je měsícem zkušebním
 • na konci měsíce trenéři rozhodnou zda je sportovní gymnastika pro dítě vhodným sportem
 • v měsíci září je možné sledovat trénink z balkónu
 • oddílové příspěvky jsou 200 Kč měsíčně, platbu je možné provést jednorázově nebo ve dvou platbách
  • Jednorázově: v říjnu 2000 Kč
  • Dvě platby: v říjnu 800 Kč (platba za září až prosinec),   v lednu 1200 Kč (platba za leden až červen)
 • z příspěvků platí oddíl známky J. Sokol, pojištění, startovné na závody, náklady na akce pořádané oddílem pro děti, odměny, nářadí …