Vážené sestry,  vážení bratři,

jménem starostky ČOS, sestry Hany Moučkové, si Vám dovolujeme předat následující sdělení:

Epidemiologická situace je v současné situaci ještě vážnější, než byla na jaře, proto vás všechny vyzývám k ohleduplnosti a dodržování všech pravidel stanovených ministerstvem zdravotnictví se zvláštním zřetelem k našim starším členům.

Co se týká omezením stanovených vládou ČR, platných od 14. 10. 2020 do , naši činnosti se týkají především následující:

  • veškerá činnost ve vnitřních prostorách je zakázána
  • činnost ve venkovních prostorách, hřištích ale i v přírodě je omezena maximálním počtem 6 osob a to včetně trenérů či cvičitelů; je však zakázáno využívat veškerých vnitřních příslušenství venkovních prostor (sociální zařízení, šatny, nářaďovny apod.)

 

Znovu apeluji na vaši zodpovědnost a zdůrazňuji, že zdraví našich členů i spoluobčanů musí být v této komplikované době naší prioritou. Proto vás ještě jednou žádám o dodržování stanovených omezení.

Věřím, že po 3. listopadu 2020 se situace pomalu začne vracet k normálu a přeji hodně síly a zdraví!

 

Se sokolským pozdravem,

Hana Moučková, v. r.