Výbor

Starostka:                                                     Smrčková Irena

 

Jednatelka:                                                  Láníková Jiřina

 

Členové výboru:

Foukal Ignác – náčelník

Gajová Marie – náčelnice

Georgiánová Hana – vzdělavatelka

Holotová Helena – hospodář

Šíchová Libuše – matrikářka

 

Zástupci do Sokolské župy Hanácké:

Smrčková Irena

Foukal Ignác

Gajová Marie

Láníková Jiřina

Georgiánová Hana

 

Člen pověřený kontrolou:

Plachá Zdenka

Dvořáková Jaroslava

 

Zapisovatelka:

Georgiánová Hana

 

Stavební komise:

Dvořáková Jaroslava

Šefránek Miloš

Šíchová Libuše